La nova pagesia del Maresme

Sovint sentim a parlar sobre l’envelliment de la pagesia donada la manca d’un canvi generacional que garanteixi la continuïtat del sector primari. No obstant, hi ha tota una generació de nous pagesos disposats a dedicar-se a la producció agrícola tot i no disposar d’una estructura familiar que pertanyi en aquest àmbit. Molts dels nous pagesos,…