Què és el microfinançament?

El microfinançament o crowdfunding és una forma d’economia col·laborativa. Permet a qualsevol persona o organització finançar iniciatives que considera interessants amb l’aportació que més li convé a canvi d’un retorn en espècie.

Què és el ‘matchfunding’ i com funciona?

El matchfunding és una modalitat de participació especialment pensada per a empreses i institucions segons la qual l’organització fa una única aportació vinculada a un projecte i estableix un factor multiplicador per a cada aportació ciutadana.

Així, les donacions individuals, siguin de la quantitat que siguin, es veuran incentivades perquè es multiplicaran automàticament gràcies al factor que haurà establert l’empresa o institució.

Passos per fer matchfunding:

Registrar-se a Dunia com a empresa. Ens posarem en contacte amb vosaltres per demanar-vos el vostre logo corporatiu en alta resolució per fer-lo ben visible i notificar al web de Dunia la vostra implicació.

Entrar com a usuari a Goteo.org (registrar-s’hi, en cas que no s’hagi fet prèviament)

Recarregar el moneder.

Podeu veure més informació a https://ca.goteo.org/matchfunding-match

Quines són les recompenses del matchfunding?

Aquesta modalitat de participació té visibilitat destacada al web i a totes les comunicacions de Dunia; no ofereix recompenses en espècie com el microfinançament o crowdfunding.

Quin valor afegit té Dunia, si puc cofinançar els projectes que vulgui en les plataformes de microfinançament?

Dunia aglutina projectes agroecològics, és a dir, que busquen millorar la sostenibilitat ecològica, econòmica i social

Uneix la ciutat i el camp; apropa la població urbana a qui produeix els aliments.

Com a canal d’informació entorn els impactes de l’alimentació sobre el medi ambient i l’economia propicia l’empoderament de qui practica un consum responsable i convida més persones a fer-ho.

Garanteix la solvència dels projectes que es presenten i la sostenibilitat

Dona suport als productors en la creació de les campanyes

Com desgraven les aportacions a les campanyes?

La col·laboració amb la Fundació Goteo en l’ús de la seva plataforma de microfinançament per a donar suport als productors permet desgravar les aportacions. Això vol dir la persona o empresa o entitat que hagi donat diners a una campanya pot descarregar-se un certificat a la plataforma de Goteo i en la propera Declaració de la Renda se li tornarà fins el 75%.

La plataforma goteo.org compta amb una calculadora fiscal, molt útil per saber la despesa real que es fa amb la donació d’un import determinat: https://ca.goteo.org/calculadora-fiscal

A qui beneficia Dunia?

  • Els consumidors o consumidores. Dunia comporta empoderament econòmic a les persones, que poden contribuir activament a finançar un projecte d’agricultura ecològica, és a dir, aportar riquesa al mercat local. Al mateix temps, les persones obtenen una recompensa al seu gust, en forma de producte o de servei.
  • Els agricultors o agricultores. Disposar de finançament els permet fer millores en la seva explotació; Dunia els dona a conèixer, a més, a una comunitat que pot esdevenir clientela habitual després de la campanya concreta.
  • La societat. Promoure una alimentació sostenible, ecològica i socialment responsable, amb menys emissions de gasos d’efecte hivernacle i la reducció d’altres petjades ecològiques, és essencial per a la continuïtat de la vida humana al planeta.
  • Les polítiques públiques. La desgravació fiscal de les aportacions econòmiques implica que la ciutadania incideix en com i en què es gasten els impostos. En aquest cas, en la promoció de la sobirania alimentària, la conservació dels recursos naturals, la conservació de la pagesia de proximitat per raons socials, culturals i econòmiques.