Cap a un nou model agrícola – ramader. Com el sector primari pot mitigar els efectes del canvi climàtic i la pol·lució.

Quan sentim a parlar sobre les causes del canvi climàtic, generalment el debat gira entorn el model de transport privat i la producció d’energia elèctrica. No obstant, el nostre sistema alimentari també té un fort impacte en el medi ambient. A Catalunya, al voltant del 10% de les emissions causants del canvi climàtic son d’origen…