Dunia és una iniciativa de Tarpuna

Tarpuna és una cooperativa sense ànim de lucre que va néixer el 2012 i està formada per un equip de persones que desenvolupen projectes transformadors per a una societat més justa i sostenible. A Tarpuna fem innovació social amb la participació de les persones i amb dinàmiques col·laboratives per donar resposta a les necessitats socials de l’entorn.

Tarpuna treballa fonamentalment quatre àmbits:

Agricultura i alimentació: dinamitza diversos horts socials i comunitaris, fa cursos d’agricultura ecològica, gestiona una finca ecològica a Llinars del Vallès i promou i desenvolupa l’agricultura urbana.

Energia: fa projectes per fomentar l’estalvi energètic i l’empoderament energètic a la ciutadania i especialment a les escoles i també en col·lectius que pateixen pobresa energètica.

Residus: promou projectes de compostatge comunitari i descentralitzat per fomentar una gestió més responsable dels residus orgànics.

Innovació social: desenvolupa projectes d’innovació relacionats amb les finalitats de la cooperativa, participa activament a la Xarxa d’Ateneus Cooperatius i promou projectes de responsabilitat social de les empreses.

Algunes de les fites de Tarpuna són:

Al web de Tarpuna trobareu més informació, les memòries anuals, el manifest i informació detallada de tots els projectes.

Amb qui caminem i cultivem aliances

Una Comissió de Seguiment defineix els criteris de sostenibilitat econòmica, social i ecològica que han de tenir els projectes que es cofinancin a Dunia, supervisa la marxa de la iniciativa i contribueix a l’estudi de viabilitat futura d’aquesta comunitat virtual.

La Comissió està formada per entitats amb trajectòria en el sector agroecològic:

Arran de terra és una cooperativa de treball sense ànim de lucre que promou la Transició Agroecològica dels sistemes alimentaris locals de Catalunya; és a dir, vers sistemes alimentaris i comunitats locals més justos, sans i sostenibles.

... legeix més

Realitzen, principalment, processos de Dinamització Local Agroecològica – una metodologia caracteritzada per impulsar processos d’acció-reflexió-acció basats en l’ús de tècniques participatives, tot donant protagonisme i centralitat a la pagesia local i les seves necessitats-; formació; recerca aplicada i divulgació i sensibilització sobre Sobirania Alimentària i sistemes agroalimentaris transformadors.

arrandeterra.org

twitter: @arrandeterra_

L’Era és una entitat sense ànim de lucre amb poc més de 20 anys dedicada principalment a la divulgació de pràctiques i tècniques de producció ecològica, energies renovables, bioconstrucció i desenvolupament rural.

... legeix més

Elaboren la revista Agrocultura www.agrocultura.org; fan cerca, multiplicació, conservació i difusió de varietats locals amb el projecte Esporus www.esporus.org, (actualment en custodien més de 375). També ofereixen cursos i jornades; una Tertúlia mensual agroecològica i assessorament, sota el nom de projecte Lluerna. Així mateix realitzen prospeccions, estudis i projectes encarregats o en col·laboració amb altres entitats i administracions.

www.associaciolera.org

Twitter @associaciolera.org

Opcions és una cooperativa sense ànim de lucre que fa més de 20 anys que impulsa el consum conscient tot donant eines a la ciutadania per apoderar-se i superar les tres grans barreres per fer un consum coherent amb els seus valors -d’informació, d’accés a les alternatives, econòmica-.

... legeix més

Difonen informació i eines pràctiques a través del portal web, el butlletí gratuït i dos quaderns anuals; són porta d’entrada a l’economia social i solidària per les seves sòcies, ja que facilitem la contractació de les cooperatives referents de cada àmbit; ofereixen avantatges econòmics de consum a les sòcies per contractar aquestes empreses i ajudar a superar la barrera econòmica.

https://opcions.coop/

Twitter: @opcions

Escola d’Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona (EEABB)

Fins fa poc amb el nom d’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (ESAB), va ser creada el 1912. Tot adaptant-se als reptes de la societat en cada moment, la triple missió de l’EEABB abasta la formació en l’àmbit de l’enginyeria dels biosistemes i agroalimentària, intrínsecament lligat actualment al medi ambient i a la biotecnologia i altres tecnologies emergents; la recerca i transferència de tecnologia;

... legeix més

la funció social -serveis i assessorament científic i tècnic a entitats públiques o privades, organització d’activitats de promoció cultural i social en els seus àmbits, treball per assolir la igualtat d’oportunitats, activitat de cooperació per al desenvolupament-.

L’EEABB desplega la seva activitat en el vincle entre la ciutat i el territori. Treballa per replantejar la relació entre producció i consum com un factor clau d’adaptació i per això aprofundeix en el concepte de sistema alimentari.

https://esab.upc.edu/ca/escola

Twitter: @ESABUPC

El Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya (COEAC) és una corporació de dret públic regida per la llei de l’exercici de professions titulades i de col·legis professionals, que té com a finalitat l’ordenació, representació i defensa de la professió i dels interessos professionals dels enginyers agrònoms.

... legeix més

El col·lectiu d’enginyers agrònoms de Catalunya és ampli i multidisciplinari, i està constituït per persones formades en l’àmbit de l’enginyeria agronòmica que desenvolupen la seva activitat en àrees com l’enginyeria, la consultoria, l’empresa agroalimentària, el medi ambient, la formació universitària i no universitària, l’administració pública, les cooperatives agràries, etc.

www.agronoms.cat

Twitter: @Eng_Agronoms

Barcelona Slow Food es va formar el 2005 per transmetre els valors del moviment internacional a tot el conjunt de la població de Barcelona i els col·lectius més vinculats amb la producció de menjar.

... legeix més

Faciliten la connexió amb el medi rural i els productors més compromesos amb la sostenibilitat, promouen l’economia circular com a eina de canvi i teixeixen una xarxa de persones conscients de la importància de la pagesia i del territori com a element de la cultura gastronòmica. Proposen l’ecogastronomía.

Des del 2015, el seu projecte principal és el Mercat de la Terra de les Tres Xemeneies, que forma part de la xarxa internacional de mercats de pagès de Slow Food. L’altre pilar de l’organització són els restaurants propers al moviment.

https://slowfood.barcelona/

Twitter: @slowfoodbcn

Organitzacions diverses col·laboren amb Dunia

La missió de la Fundació Goteo és fomentar i desenvolupar iniciatives de l’economia social i solidària, causes cíviques i projectes de la societat civil que persegueixen el bé comú. Ho fan a través de les tecnologies obertes, la innovació, l’accés al finançament i la generació de comunitat, per impulsar el canvi social i cultural cap a una societat més ètica i col·laborativa.

La seva principal eina és la plataforma digital Goteo (www.goteo.org) que facilita la col·laboració, monetària i no monetària, per a la realització d’aquests projectes cívics que prèviament han estat seleccionats, assessorats i formats.

Fundació Goteo facilita a Dunia la plataforma de microfinançament.

http://fundacion.goteo.org/

Twitter: @goteofunding