noi treballant a l'hort

Campanya en marxa: verdures eco amb embalatge reutilitzable al Priorat

HeriCamps, al Priorat, estan estudiant com millorar el rendiment de l’horta de temporada per garantir la diversificació agrícola en una zona on predomina el monocultiu, i dels ingressos per fer sostenible econòmicament el seu projecte. Els joves germans Cubells volen revitalitzar l’economia rural d’una comarca molt envellida, facilitar l’accés a verdura de qualitat i generar…