Presenta’ns el teu projecte

i ens posarem en contacte amb tu

Quins projectes es financen?

Dunia permet donar suport financer a pagesos i pageses o empreses elaboradores amb almenys tres anys de funcionament i que ja estiguin comercialitzant els seus productes a la ciutat i garanteixin, per tant, la viabilitat i el retorn de les recompenses. Així mateix, els demanem que utilitzin tècniques ecològiques o de conservació i que tinguin la venda de proximitat com a estratègia significativa.

Es financien projectes que tinguin impacte significatiu en almenys un àmbit de la sostenibilitat i representin una millora permanent en l’explotació.

Nom de la persona de contacte*:

Empresa*:

Web corporatiu:

Any de constitució de l'empresa*:

Dades de les dimensions de l'empresa (persones treballadores, Has., facturació, altres significatives)*:

Quin percentatge aproximat de la producció es distribueix a proximitat?*:

Correu electrònic*:

Telèfon:

Municipi*:

Adreça:

Com heu conegut Dunia?*

Sobre el projecte:

Quina idea teniu?*
Amb quin pressupost mínim podrieu començar?*
Quin pressupost òptim creieu que necessitaríeu?*
Quines recompenses t'imagines que podrieu oferir?
Quins impactes creieu que tindrà el vostre projecte?*