recursos

La finalitat del projecte Dunia és fomentar un sistema alimentari més sostenible tot donant suport a productors de proximitat ecològics que vulguin millorar en algun aspecte la seva explotació o empresa. El concepte de sostenibilitat, però, que es basa en la idea de poder abastir les necessitats actuals sense comprometre les necessitats de les generacions futures, és molt poc concret.

Per mesurar de quina manera i fins a quin punt un projecte fomenta la sostenibilitat del sistema alimentari, hem establert uns criteris de valoració. Ho hem fet amb l’orientació d’un grup científic de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) i la validació i consens de les entitats expertes en consum conscient i agroecologia que donen suport a Dunia.

Tot i que molts dels criteris tenen efectes en diferents àmbits, els hem agrupat de la següent manera:

Criteris ambientals

  •  Reducció de les emissions de gasos amb efecte hivernacle: inclou criteris diversos com el foment de la producció local, el consum de producte de temporada, el reciclatge de residus orgànics i de proximitat, la reducció del malbaratament alimentari i la substitució de la proteïna d’origen animal. Tots aquests criteris diversos tenen un efecte en la disminució d’emissions, ja sigui directament, com la reducció del transport dels aliments o dels costos energètics de conservar-los.
  • Energia: inclou tant el criteri de reducció del consum com el del foment o producció de energia verda.
  • Aigua: és un dels recursos fonamentals de l’agricultura i s’inclou el criteri de la millora de l’eficiència en l’ús de l’aigua i el de promoure l’ús d’aigües reciclades.
  • Residus: inclou la reducció d’embalatges de tot tipus i la reducció de l’ús de plàstics en la producció.
  • Biodiversitat: la conservació de la biodiversitat és un aspecte fonamental per a la sostenibilitat del planeta, s’inclou tant la promoció de la biodiversitat del medi ambient, inclosa la del sòl, com la recuperació i ús de varietats tradicionals o en desús.
  • Sòl: inclou criteris de conservació de sòls.

Criteris Socials i Econòmics

  • Econòmics: tot allò referent a millorar els ingressos, reduir els costos i diversificar del producte o els clients.
  • Condicions de treball: són criteris de millora de les persones treballadores, formació, facilitat per fer la feina o generació de llocs de feina.
  • Governança i participació: inclou la millora de la governança del sistema alimentari i la connexió entre la producció local i el món local.

Baixa’t el document complet de criteris avaluació Dunia

 

Aquesta classificació està en revisió, actualment, ja que el projecte Dunia està iniciant els seus passos en aquesta primavera 2020. El nostre objectiu és anar afinant aquest llistat de criteris i d’indicadors per poder mesurar els impactes de totes les campanyes de microfinançament que impulsem des de Dunia i, per tant, de les aportacions de totes les persones que contribueixin al cofinançament dels projectes.

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Escriu un comentari